Acting for Change är TGVS

teaterverksamhet för asylsökande och nyanlända

Acting for Change är den ideella föreningen Tillsammans Gör Vi Skillnad, TGVS teaterverksamhet för asylsökande och nyanlända som startade hösten 2016 i Västerås. Gruppens medlemmar har varierat över tid – i nuläget består gruppen av 10 medverkande från Syrien, Afghanistan, Somalia, Colombia och Sverige. Verksamhetsledare är Maria af Malmborg.  AFC har tidigare producerat två föreställningar – ”HOPE” i samarbete med Västmanlands Teater -17 och ”HOME eller Om kärleken” i samarbete med 4:e teatern -18. ”HOLD- en hållbar föreställning” blir den sista och avslutande delen i den trilogi som speglar nyanländas livsvillkor i Sverige efter den stora flyktingvågen 2015. Teaterverksamheten drivs som en studiecirkel inom Kulturens Bildningsverksamhet och har stöd från Västerås Kommun, Länsstyrelsen i Västmanland och Region Västmanland.

För mer info kontakta Maria af Malmborg Linnman

Mail: mariaafmalmborg@tgvs.se

Telefon: 0731 812717

https://www.facebook.com/afcvasteras/