Acting for Change år 3

Under hösten 2018 har en ny grupp startat. Det är cirka 15 deltagare från Syrien, Afghanistan, Eritrea, Somalia, Colombia, El Salvador, Irak, Sudan, Polen och Sverige som träffas en gång i veckan med sikte på att producera en föreställning under 2019.

Verksamheten bedrivs som en studiecirkel kopplad till Kulturens Bildningsverksamhet utifrån de grundläggande demokratiska värderingar såsom allas lika värde, tolerans och respekt för individen. Med hjälp av teaterns universella språk är syftet med Acting for Change att underlätta integration/inkludering, stärka självkänslan och skapa nya kontaktytor. För publiken hoppas gruppen bidra med nya kulturella yttringar, ökad förståelse och tolerans för de asylsökande och de nyanländas situation.

 

För mer info kontakta Maria af Malmborg Linnman

Mail: mariaafmalmborg@tgvs.se

Telefon: 0731 812717