Acting for Change är TGVS

teaterverksamhet för asylsökande och nyanlända

Acting for Change startades i september 2016 i Västerås.

Maria af Malmborg Linnman, skådespelare, regissör och pedagog är verksamhetsledare och leder gruppens arbete. Från starten och fram till nu har antalet medlemmar varierat, hösten -18 består gruppen av cirka 15 deltagare från Syrien, Afghanistan, Eritrea, Somalia, Colombia, El Salvador, Irak, Sudan, Polen och Sverige. Acting for Change träffas en kväll i veckan och bedrivs som en studiecirkel kopplad till Kulturens Bildningsverksamhet utifrån de grundläggande demokratiska värderingar såsom allas lika värde, tolerans och respekt för individen.

Med hjälp av teaterns universella språk är syftet med Acting for Change att underlätta integration/inkludering, stärka självkänslan och skapa nya kontaktytor. För publiken hoppas gruppen bidra med nya kulturella yttringar, ökad förståelse och tolerans för de asylsökande och de nyanländas situation. Acting for Change har hittills producerat två föreställningar – HOPE i samarbete med Västmanlands Teater maj-sept. -17 och HOME eller Om kärleken i samarbete med 4:e teatern maj-juni-18, båda föreställningarna spelades på svenska. Teaterverksamheten har stöd från Västerås Kommun, Region Västmanland, Kulturens Bildningsverksamhet. 

För mer info kontakta Maria af Malmborg Linnman

Mail: mariaafmalmborg@tgvs.se

Telefon: 0731 812717