Om Tillsammans Gör Vi Skillnad

En kan inte göra allt, men alla kan göra något och Tillsammans Gör Vi Skillnad.

Tillsammans Gör Vi Skillnad #TGVS är en ideell förening med säte i Västerås, som genom olika insatser bidrar till att nyanlända och asylsökande får stöd till ett fungerande vardagsliv. 

 Har du frågor, ta kontakt med oss eller en styrelsemedlem.

Organisationsnummer: 802498-6674