Idag tog Tillsammans Gör Vi Skillnad emot 15 000 kr från Stiftelsen Konungens Jubileumsfond för Ungdom i Sverige. Ordförande Cicila Sedvall och vide ordförande Vicktoria Bagi tog emot stipendiet ur Landshövdingen Minoo Akhtarzands hand.

Vi säger från föreningens sida ett stort tack till Kungen och Landshövdingen och till alla som är med och hjälper till för att TGVS ska fungera i allt vi gör. Tack!

Läs och se mer här: