Stina Järva (”Bestört över bråk hos flyktingar”, VLT 22 dec 2015), visst vi ska respektera varandras åsikter. Men att du blir bestört när flyktingar blir osams är förvånande, blir vi inte alla lite osams ibland? Många av de som kommer hit från framförallt Mellanöstern är skärrade av krig, förföljelse och andra umbäranden. De har skiljts från vänner, familj och ägodelar och kommit till ett främmande land för att söka skydd. Jag tycker inte det är så konstigt om då humöret blir lite hetsigt ibland. Jag misstänker, Stina, att du inte har varit ute på ett flyktingboende i Västerås och upplevt den miljön själv. Det har inte jag heller men som kassör i föreningen Tillsammans Gör Vi Skillnad #TGVS är jag dagligen i kontakt med människor som arbetar med nyanlända flyktingar. Och visst är det så att flyktingar kommer kanske inte alltid från samma tradition med demokrati som vi har här  Sverige. Är det inte då upp till oss att hjälpa dem förstå hur vi ser på vårt samhälle och hur vi vill att det fungerar här? Stina, du får gärna ta kontakt med oss i #TGVS. Vi kan starta en studiecirkel med flyktingar där du pratar med dem om demokrati. Eller så får du bara umgås med oss – nya och gamla Västeråsare – under andra former för att se hur situationen egentligen ser ut. Det förekommer bråk, det sticker ingen under stol med, men det förekommer också mycket värme, gemenskap och kärlek. Kanske det inte uppmanar till samma rubriker i media men det sker hela tiden ändå, det ser vi dagligen inom #TGVS. Såväl inom gruppen flyktingar som mellan flyktingar och resten av oss Västeråsare. Sist, men inte minst, Stina, vad Gud och medeltiden har att göra med ditt resonemang förstår jag inte. Det får du gärna förklara vidare.
Magnus Nystedt, Kassör i Tillsammans Gör Vi Skillnad #TGVS