Informationen från Pia Lindhe Rudolf, Kommunikatör Västerås stad

Jag vill bara informera er om att det är några saker som är viktiga att veta ifall ni planerar att ordna besök i något av Västerås badhus framöver.

Den senaste tiden har det skett en del olyckor där personer som inte kan simma har hoppat i på djupt vatten utan att förstå konsekvenserna. Vid flera tillfällen har ambulans fått tillkallas.

Vi har jobbat med att ta fram och sprida information till anläggningsboendena och HVB-hemmen om vad som är viktigt att tänka på vid besök i badhusen. Personalen på baden har på grund av språket inte kunnat prata med de asylsökande som kommit. Vi håller nu på att översätta en del information till arabiska och dari och hoppas att kommunikationen ska bli bättre.

Västeråsbaden vill med anledning av de incidenter som skett att man föranmäler när man ska komma med en grupp (Även familjer som åker själva med personer från asylboenden/HVB-hem, utan att det är organiserat av någon organisation, får gärna anmäla innan. Tillägg av Lisa Hjelm efter fråga till Pia Lindhe Rudolf). Detta för att kunna ta emot alla på bästa sätt.

Gruppen ska också ha en eller flera simkunniga ledare som kan tala det språk som ungdomarna talar. Antalet ledare för gruppen avgörs av gruppens storlek och nivån på simkunnigheten. Ledaren är ansvarig för gruppen under vistelsen i badhuset.Eventuellt kan gruppen komma att samlas av badvakterna där information ges och simkunnighet provas.

Inför ev. besök i simhallen vore det bra om ni kan informera om en del saker. De kan tyckas självklara för oss som växt upp med besök i svenska badhus men är naturligtvis inte det för de nya västeråsare som nu kommit till oss.

o   Flera bassänger är djupa i ena delen och grunda i den andra. Om man inte kan simma måste man hålla sig i de grunda delarna av bassängen där man bottnar. För att bedömas som simkunnig ska man kunna simma minst 200 meter.

o   Golvet i badhuset kan bli mycket halt när det blir blött. Spring inte för då kan man halka och slå sig.

o   Personalen på badhuset finns till för allas säkerhet, följ deras instruktioner.

o   Om reglerna inte följs har personalen enligt de allmänna säkerhetsreglerna rätt att säga åt besökare att lämna badet. Vid gruppbesök är ledaren ansvarig för att deltagarna känner till reglerna och följer dem.

o   Den kvinnliga och den manliga personalen vistas i alla delar av badhuset, även i dusch- och omklädningsytrymmen.