Idag skriver vår ordförande Cicilia och vår vice ordförande Vicktoria en insändare i VLT. Hela texten följer här.

Sverige står inför en stor utmaning, om det tvivlar ingen. Tusentals människor har flytt från krig, förtryck och förföljelse som är svårt för oss som redan bor här att föreställa oss. Vi i Tillsammans Gör Vi Skillnad anser att det är vår skyldighet att till vår bästa förmåga hjälpa våra medmänniskor så de kan börja lägga ihop sina livspussel igen. Sverige och Västerås är relativt rikt, stabilt och välmående och vi menar att vi har råd att vara generösa med det vi har

Vi i TGVS är dagligen i kontakt med nyanlända flyktingar som kommit till Sverige från olika delar av världen. De är överlag precis som oss. Barnen vill känna sig säkra, leka och ha kul och lära sig om världen omkring dem. De vuxna vill hitta jobb och kanske utbilda sig och ta hand om sin familj. Visst finns det de som har fysiska och psykiska problem p.g.a. av vad de upplevt men det är inte så konstigt. Och visst skiljer vi oss åt en del i kultur och värderingar men inget vi inte kan tillsammans arbeta på att överkomma.

Nu har det kommit till vår kännedom att en del personer på ett aggressivt sätt motsätter sig den eventuella placeringen av ett flyktinghem på Barkarö. Det används grovt språk och rasistiska uttryck på sociala medier och fördomar och förutfattade meningar får löpa fritt. Det tycker vi är långt mer oroande än om en grupp flyktingar skulle få tillfälligt bo på Barkarö.

Tilläggas bör att inga beslut har fattats av kommunen så det finns faktiskt inget i dagsläget att ta ställning till. Vi förutsätter att kommunen kommer i vanlig ordning ordna med information till de berörda på Barkarö och samråd innan några beslut fattas. Och vi hoppas att i den processen att vi kan alla bete oss som de vuxna människor vi ändå är och att vi kan visa upp den bild av Sverige och svenskar som vi vet att vi alla är stolta över.