Hej alla medlemmar!

Nu är det dags för vår extrastämma, se nedan.

Ta chansen att vara med och påverka och driva Tillsammans Gör Vi Skillnad #TGVS framåt.

Kallelse till extrastämma söndag 6 mars 2016 klockan 13:00 Plats: Tomasgården, Tomaskyrkan, Västerås.

Dagordning:

 1. Val av ordförande för stämman.
 2. Val av sekreterare för stämman.
 3. Val av justerare och rösträknare.
 4. Godkännande av att kallelse har gått på överenskommet sätt.
 5. Godkännande av dagordningen.
 6. Förslag till att uppdatera föreningens ändamål.
 7. Förslag till ändrade stadgar.
 8. Ekonomi.
 9. Frågor från årsmöte 8 november 2015.
 10. Information från styrelsen.
 11. Övriga frågor.

 

Välkommen!

Styrelsen för Tillsammans Gör Vi Skillnad #TGVS

Cicilia Sedvall

Ordförande