VLT:

– Det som beskrivs om trängsel, misshandel och hot har vi varit medvetna om. Vi satsar nu mera resurser på Signalisten.

Det säger Lars Brånn, chef för Migrationsverket i Västerås. Han påpekar att han inte känner igen beskrivningen av barn som blivit sparkade.

– Jag har bra koll via polis och kommun men är det så att barn utsatts för våld (vilket vlt.se tidigare rapporterat om, red anm) är det något jag vill veta mera om.