Här har hot och bråk blivit vardag

Här har hot och bråk blivit vardag

VLT: Farliga slagsmål på rum och i korridorer där barn rör sig. Hot och förföljelse mellan etniska grupper. Trängseln på asylboendet Signalisten i Västerås skapar frustration och rädsla. Ansvariga inom migrationsverk, frivilligorganisationer, polis och kommunen känner...

Migrationsverket är medvetna om problemen

VLT: – Det som beskrivs om trängsel, misshandel och hot har vi varit medvetna om. Vi satsar nu mera resurser på Signalisten. Det säger Lars Brånn, chef för Migrationsverket i Västerås. Han påpekar att han inte känner igen beskrivningen av barn som blivit sparkade. –...