Här har hot och bråk blivit vardag

Här har hot och bråk blivit vardag

VLT: Farliga slagsmål på rum och i korridorer där barn rör sig. Hot och förföljelse mellan etniska grupper. Trängseln på asylboendet Signalisten i Västerås skapar frustration och rädsla. Ansvariga inom migrationsverk, frivilligorganisationer, polis och kommunen känner...