I januari 2019 startade arbetet med HOLD för en tänkt premiär juni 2020. Men så kom en pandemi i vägen får den tänkta teaterföreställningen. Istället för att ställa in så beslöt gruppen att ställa om. Det resulterade i filmen: ”HOLD – om en hållbar föreställning.”

I filmen möter vi deltagarna från Syrien, Afghanistan, Colombia och Iran i personliga intervjuer, glimtar från arbetsprocessen och delar ur den färdiga föreställningen.

Med en film så kan kultur – och inkluderingsprojektet HOLD på detta sätt få en större spridning, lokalt och nationellt via olika digitala kanaler.

Verksamheten har bedrivits som en studiecirkel inom Kulturens Bildningsverksamhet och gruppen har arbetat med improvisationer, röst och rörelseträning, research kring temat hållbarhet och tillsammans skapat underlag för pjäsen.

Är du intresserad av att visa filmen hos dig?

Kontakta Maria af Malmborg Linnman
maria@mariaafmalmborg.se eller via telefon: 073-181 27 17

Filmen är producerad av Mia Björkström, AIM Produktion, speltid 49 min.