Tillsamman Gör Vi Skillnad #TGVS söker ny styrelse för tillträde vid årsmötet i april -22.

Ingen fotobeskrivning tillgänglig.

Nu är det dags att låta nya engagerade personer ta över och driva föreningen.
Hela den sittande styrelsen lämnar sina uppdrag vid årsmötet.

Föreningen Tillsammans Gör Vi Skillnad #TGVS i Västerås är en ideell, partipolitiskt obunden förening med syfte att stödja och bistå i huvudsak nyanlända och asylsökande i Västerås och Västmanland.
Föreningen startade 2015 under den stora flyktingvågen och har sedan dess varit en viktig instans för snabba insatser och hjälp med kläder, barnartiklar, hygienartiklar och andra förnödenheter. Föreningen har en hemsida med beställningsfunktion, en sluten Facebook-grupp med 4,2 tusen medlemmar och driver även teaterverksamhet för asylsökande och nyanlända Acting for Change. Föreningen är kopplad till studieförbundet Kulturens Bildningsverksamhet.

Vi söker nu engagerade personer som är intresserade av att driva föreningen vidare.
Förrådet med insamlade kläder för alla åldrar, leksaker, och barnartiklar i Tomaskyrkan i Västerås, kommer att stängas i slutet av våren -22. Vi skulle gärna se att klädförrådet kunde flyttas norrut i länet, exempelvis till Skinnskatteberg, där många asylsökande bor och hjälpbehoven är stora.

En idé är att ha en mindre uppsamlingslokal i Västrerås och organisera regelbundna transporter till huvudförrådet i norra delen av länet. Vi ser gärna ett utvecklat samarbete med andra föreningar i norra Västmanland och Svenska kyrkans diakoner.

Vi hoppas att det finns personer som vill bidra till TGVS fortlevnad.
Om du är en av dem eller har tips om personer som skulle kunna tänkas axla styrelseuppdraget kontakta info@tgvs.se eller vice ordf. Maria af Malmborg 0731-812717