I september startade TGVS amatörteaterverksamhet för asylsökande, boende på flyktingförläggningen Signalisten i Västerås. 

Verksamheten som går under namnet #Actingforchange kommer att bestå av av teaterworkshops, med gästpedagoger inom röst, rörelse och specialanpassad fysisk träning, och seminarier en gång i veckan under hösten och våren 16/17.  

Gruppen består av 10-15 asylsökande män och kvinnor från Syrien, Irak och Afghanistan. 

Verksamhetsledare för #Actingforchange är Maria af Malmborg, skådespelare och regissör.  Huvudansvariga för verksamheten är den ideella föreningen Tillsammans Gör Vi Skillnads styrelse.

I april – maj 2017 produceras en teaterföreställning med de medverkande i gruppen som spelas offentligt i Västerås och Västmanland. 

Verksamheten leder fram till en scenföreställning som tar sitt avstamp i de medverkandes erfarenheter och berättelser, i regi av Maria af Malmborg. Under april – maj 2017 spelas föreställningen offentligt i Västerås och i Västmanland. Föreställningen spelas huvudsakligen på svenska med inslag av engelska och arabiska. 

– Målet med Acting for change är att med hjälp av teaterns universella språk, skapa nya kontaktytor, berika den svenska publiken med nya kulturella yttringar, öka förståelse och tolerans för de asylsökandes situation, motverka passivitet och destruktivitet under asylprocessen, förbättra de asylsökandes kunskaper i svenska språket och om det svenska samhället, motverka fördomar ur ett normkritiskt perspektiv! säger Maria af Malmborg.

För mer information kontakta

Maria af Malmborg

0731-812717